Knowledge Transmission

Công cụ tự học tiếng anh dựa theo tiêu chuẩn của châu Âu (CEFR), thích hợp cho bậc đại học, sơ cấp,và những cấp độ từ lớp 8 đến lớp 12. Bao gồm 2 phiên bản: Learn-Social version & Access-English

iCampus Dedicated System

Hệ thống quản lý học viện và trường học phù hợp cho mọi cấp độ học thuật, từ các trường cấp 3 đến cao đẳng và những học viện hay là những phân hiệu của những trường đại học

Training program

Giúp cho những trường học có thể tạo ra môi trường cho tất cả sinh viên bằng cách tiếp them năng lượng cho những người làm công tác giáo dục để trở thành những nhà đào tạo có tư duy, năng động, hiệu quả và người học lâu dài

Training program

Giúp cho những trường học có thể tạo ra môi trường cho tất cả sinh viên bằng cách tiếp them năng lượng cho những người làm công tác giáo dục để trở thành những nhà đào tạo có tư duy, năng động, hiệu quả và người học lâu dài

Về chúng tôi

Công ty Cổ phần thông tin và Giáo dục IEG là đại diện chính thức và độc quyền của iGroup cùng với nhiều tổ chức hàng đầu trên thế giới. IEG cung cấp các giải pháp giáo dục toàn diện từ cơ sở dữ liệu toàn văn, cơ sở dữ liệu tóm chỉ, chỉ mục, sách điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản sách điện tử…các hoạt động dạy, học ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm và cung cấp các giải pháp đào tạo giảng viên, nhân viên trong nhà trường và doanh nghiệp, các công cụ hỗ trợ đào tạo (chương trình học trực tuyến, phòng lab ngoại ngữ, tư vấn chương trình giảng dạy)…, góp phần định hướng và cải thiện chất lượng đầu ra của các cơ sở đào tạo, đồng thời chuẩn hóa các kỹ năng làm việc quan trọng cho nguồn nhân lực Việt Nam.

Xem thêm

Science a-z

Science a-z

Xem thêm
Đào tạo Phương pháp giảng dạy sư phạm: Tesol

Đào tạo Phương pháp giảng dạy sư phạm: Tesol

Xem thêm
Ready Test A-Z

Ready Test A-Z

Xem thêm
Vocabualary A-Z

Vocabualary A-Z

Xem thêm
Writing A-Z

Writing A-Z

Xem thêm
Reading A-Z

Reading A-Z

Xem thêm

Cảm nhận khách hàng

Đối tác trong nước

Đối tác nước ngoài