ĐH GTVT kí kết IEG

Trường ĐH Giao Thông Vận Tải TP.HCM ký bản ghi nhớ hợp tác với công ty IEG - đại diện iGroup tại Việt Nam

Sáng ngày 25/7/2015, tại Trường ĐH Giao Thông Vận Tải TP. HCM, PGS.TS. Nguyễn Văn Thư, Hiệu trưởng Nhà trường và bà Phạm Thị Diễm, Giám đốc IEG Việt Nam đã kí kết bản ghi nhớ hợp tác.

Xác định ngoại ngữ là yếu tố không thể thiếu trong quá trình đào tạo và nhằm tạo điều kiện để triển khai việc thực hiện chuẩn đầu ra theo lộ trình của đề án 2020, Nhà trường xúc tiến hợp tác cùng công ty IEG (đại diện Tập đoàn IGroup tại Việt Nam) trong việc cung cấp học liệu, huấn luyện giảng viên, sinh viên Trường và các giải pháp khác.

Là đại diện chính thức và độc quyền của tập đoàn iGroup cùng với nhiều tổ chức hàng đầu trên thế giới. Công ty IEG cung cấp các giải pháp giáo dục toàn diện từ cơ sở dữ liệu toàn văn, cơ sở dữ liệu tóm chỉ, chỉ mục, sách điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản sách điện tử…các hoạt động dạy, học ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm và cung cấp các giải pháp đào tạo giảng viên, nhân viên trong nhà trường và doanh nghiệp, các công cụ hỗ trợ đào tạo (chương trình học trực tuyến, phòng lab ngoại ngữ, tư vấn chương trình giảng dạy)…, góp phần định hướng và cải thiện chất lượng đầu ra của các đơn vị.

 Đại diện của tập đoàn iGroup tiến hành tập huấn và giúp cán bộ giáo viên hiểu biết thêm về phần mềm trong buổi hội nghị.