Công ty Cổ phần Thông tin và Giáo dục IEG là đại diện CHÍNH THỨC VÀ ĐỘC QUYỀN của  tập đoàn ELECTUDE, cùng với nhiều tổ chức hàng đầu trên thế giới tại Việt Nam. Công ty Cổ phần thông tin và Giáo dục IEG cung cấp các giải pháp giáo dục toàn diện từ cơ sở dữ liệu toàn văn, cơ sở dữ liệu tóm chỉ, chỉ mục, sách điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản sách điện tử…các hoạt động dạy, học ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm và cung cấp các giải pháp đào tạo giảng viên, nhân viên trong nhà trường và doanh nghiệp, các công cụ hỗ trợ đào tạo (chương trình học trực tuyến, phòng lab ngoại ngữ, tư vấn chương trình giảng dạy)…, góp phần định hướng và cải thiện chất lượng đầu ra của các cơ sở đào tạo, đồng thời chuẩn hóa các kỹ năng làm việc quan trọng cho nguồn nhân lực Việt Nam.

Cam kết: 

1. Cam kết lựa chọn và cung cấp dịch vụ thông tin lớn nhất trong khu vực về sơ sở dữ liệu học liệu điện tử, sách điện tử, giáo trình giảng dạy tiếng Anh, ngành và chuyên chuyên.

2. Tư vấn và cung cấp giải pháp toàn diện, chất lượng tốt về cơ sở dữ liệu giảng dạy và nghiên cứu phù hợp theo nhu cầu và khả năng tài chính của đối tác.

3. Cung cấp công cụ giảng dạy và học tập tiếng Anh ứng dụng nền tảng công nghệ hiện đại nhất theo mô hình Learn Social cho học sinh và sinh viên của Việt Nam.

4. Cung cấp đội ngũ chuyên gia đến từ các nhà xuất bản nổi tiếng nhất trên thế giới, đội ngũ giảng viên bản ngữ có nhiều năm kinh nghiệm và bằng cấp cao.

5. Tài trợ và đồng hành với các chương trình phát triển đội ngũ giảng dạy, sinh viên và học sinh Việt Nam.

 

Bà Phạm Thị Diễm – Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần thông tin và Giáo dục IEG