READ MORE >>>

Hội thảo "Đổi mới phương pháp dạy học trong kỷ nguyên số đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp"

READ MORE >>>

Hội thảo “Ứng dụng Công nghệ số 4.0 trong xây dựng trường học thông minh tại TP.HCM”

READ MORE >>>

Hội thảo trực tiếp và trực tuyến chủ đề “Ứng dụng chuyển đổi số trong việc nâng cao chất lượng công bố kết quả NCKH cho các trường đại đọc”