Hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin và học tập theo hướng xã hội

Hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin và học tập theo hướng xã hội hóa ( Social Learning) trong giảng dạy chương trình tiếng anh

Vào ngày 22 tháng 5 năm 2015, Tập đoàn iGroup phối hợp với các trường đại học, cao đẳng tại vùng đồng bằng sông Cửu Long tổ chức chương trình  tập huấn nhằm triển khai chương trình ” Ứng dụng công nghệ thông tin và mô hình học tập theo hướng xã hội hóa (Social learning) trong giảng dạy tiếng anh”.

Tham gia trong buổi hội tháo gồm có đại diện của 06 Sở GD&ĐT các đồng bằng Sông Cửu Long và đại diện của 25 Trường Đại học Cao đẳng tại khu vực. Về phía iGroup có bà Phạm Thị Diễm- Giám đốc tập đoàn iGroup Việt Nam - chi nhánh TP HCM cùng các chuyên gia.

Các cán bộ tham gia hội nghị được hướng dẫn chi tiết về ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tiếng anh. Phương pháp giảng dạy mới góp phần kích thích sự sáng tạo của sinh viên và giảng viên trong qua trình học tập và giảng dạy.