HỘI THẢO KHOA HỌC “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN VÀ CÁN BỘ TRẺ CÁC

HỘI THẢO KHOA HỌC “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN VÀ CÁN BỘ TRẺ CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM TOÀN QUỐC”

Ngày 25 tháng 10 năm 2016, Công ty Cổ phần Thông tin & Giáo dục IEG VN phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu khoa học của sinh viên và các bộ trẻ các trường sư phạm Toàn quốc”.

Hội thảo nghiên cứu khoa học cho sinh viên và cán bộ trẻ của các trường Sư phạm trong toàn quốc năm 2016, (gồm các trường ĐHSP Hà Nội, Trường ĐHSP Hà Nội 2, Trường ĐHSP Huế - ĐH Huế, Trường ĐHSP Đà Nẵng - ĐH Đà Nẵng, Trường ĐHSP - ĐH Thái Nguyên, Trường Đại học Hải Phòng và Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh) nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực chào mừng kỉ niệm 40 năm, ngày thành lập Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (1976 – 2016).

Hội thảo là diễn đàn trao đổi học thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hàng năm, với mục đích công bố các kết quả nghiên cứu mới nhất của sinh viên và cán bộ trẻ về các lĩnh vực khoa học chuyên ngành nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, khả năng giao lưu, hợp tác nghiên cứu của sinh viên và cán bộ trẻ các trường đại học, cao đẳng sư phạm và các trường đại học có khoa sư phạm trên toàn quốc. Hội thảo cũng góp phần khẳng định giảng viên các trường sư phạm ngoài nhiệm vụ truyền thụ tri thức khoa học, hình thành năng lực, phẩm chất, nhân cách của người thầy giáo cho người học còn tham gia nghiên cứu khoa học và biết hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, đáp ứng yêu cầu của việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Một số hình ảnh của Hội thảo