Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng chương trình Knowledge Transmission cho Giảng viên

1. Hướng dẫn ra bài tập cho sinh viên

 

2. Cách sửa Font chữ khi tải file báo cáo điểm bị sai Font

 

3. Hướng dẫn xem điểm