Khoá luyện thi TOEIC

Khoá luyện thi TOEIC

Collins Skills for TOEIC Test là khóa học luyện thi hai kĩ năng: Listening và Reading/ Speaking và Writing, tập trung vào việc giúp người học nắm và xử lý các kĩ năng tổng hợp trong bài thi TOIEC. Khóa học bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng nhưng tỷ lệ tập trung vào hai kĩ năng chính: Listening và Reading/ Speaking và Writing. 

  • Quick Guide: Tổng quan các dạng câu hỏi giúp người học có những thông tin tham khảo để dễ dàng tiếp cận với các dạng câu hỏi hơn.
  • Challenges and Solutions: Các phần này giúp cung cấp chiến lược và đánh giá các kĩ năng giúp người học nắm được làm thế nào vượt qua những thử thách phổ biến trong bài thi TOEIC.
  • Get it right: Đưa ra cái nhìn tổng quát nhanh của của từng bước quan trọng để hoàn thành câu hỏi, bao gồm cả từ vựng và các công thức hữu ích cho người học.
  • Answer Analysis: Chỉ ra cho người học cách loại trừ đáp án lựa chọn đối với những câu hỏi đánh lừa.
  • Progressive Practice: Khuyến khích sự tự giác học bằng cách cung cấp báo cáo tiến trình gồm nội dung và các nhiệm vụ bài học.
  • Review sections: Khuyến nghị thời gian đánh giá và làm thử bài thi TOEIC giúp người học thực hành trong môi trường mô phỏng, giúp việc làm bài thi TOEIC đạt hiệu quả cao

Hệ thống bài thi thử TOEIC: English For TOEIC Practice Test

Đề thi mô phỏng bài kiểm tra TOEIC®, giúp các sinh viên luyện thi và đạt được điểm số cao nhất có thể, trong đó bao gồm cả hướng dẫn chi tiết cách làm bài thi TOEIC® với nhiều lời khuyên hữu ích, đáp án và các câu giải thích.