Learning A-Z

Learning A-Z

Được  bầu chọn là Website số 1 trong việc cung cấp nguồn tài nguyên đọc hiểu

Sản phẩm được chứng nhận theo tiêu chuẩn liên bang, quốc gia và quốc tế.

Đạt được hơn 50 giải thưởng danh tiếng

Nguồn tài liệu đáng tin cậy, được biên soạn bởi đội ngũ giảng viên và tác giả nổi tiếng trên thế giới, phù hợp với năng lực của từng học sinh, bao gồm 29 cấp độ với các tiêu chí:

  • Tổng số lượng từ vựng
  • Nhiều từ khác nhau
  • Từ vựng phân chia theo cấp độ từ thấp đến cao
  • Tỷ lệ từ vựng
  • Độ dài câu
  • Sự phức tạp của câu
  • Mức độ khó của khái niệm
  • Hình ảnh hỗ trợ

Tài liệu được xây dựng dưới nhiều hình thức khác nhau, giúp cho giáo viên tạo nên một bài giảng sinh động

Phát triển kỹ năng giao tiếp, tương tác và tư duy phản biện của học sinh.

Nâng cao trình độ học vấn thông qua việc sử dụng công nghệ, mỗi học sinh được giáo viên cung cấp 1 tài khoản học trực tuyến

Nguồn tài liệu được sử dụng thông qua nhiều hình thức học khác nhau (học theo lớp, theo nhóm nhỏ, từng học sinh) giúp học sinh giải đáp thắc mắc, phát triển khả năng tư duy của từng học sinh