Oxford University Press – English for Career: Finance

Oxford University Press – English for Career: Finance

English for Career: Finance 1 là khóa học lý tưởng cho những người cần sử dụng tiếng Anh để giao tiếp hiệu quả tại nơi làm việc có liên quan đến lĩnh vực tài chính. Khóa học giúp phát triển vốn từ vựng, ngôn ngữ và kỹ năng mà người học cần sử dụng trong các chuyên ngành có liên quan như: tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, ngân hang, bảo hiểm, kinh doanh và thống kê.

Thông tin trong mỗi bài học được cập nhật & có độ chính xác cao, được viết và thẩm định bởi các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính. Giáo trình dựa theo chủ đề, gồm: Ngân hàng, thị trường chứng khoán, Tài chính doanh nghiệp.

Kinh nghiệm thực tế của các chuyên gia được tổng kết trong mục “It’s my job” mang đến một cái nhìn chân thực & sâu sắc về ngành Tài chính