Oxford University Press - Express Series English for Emails

Oxford University Press - Express Series English for Emails

English for Email là một phần trong chuỗi khóa học Express Series của nhà xuất bản OUP. Đây là một khóa học lý tưởng cho các học viên trong việc ứng tuyển, những người muốn nâng cao trình độ giao tiếp bằng tiếng Anh. Khóa học tăng cường này sẽ kéo dài trong 25-30 giờ, vì thế học viên có thể tiến bộ một cách nhanh chóng. English for Emails có thể được sử dụng như một khóa học độc lập, hoặc cùng phối hợp với những khóa học Tiếng Anh khác. English for Emails cung cấp cho học viên cách giao tiếp phù hợp nhất và hiệu quả nhất thông qua email.

Khóa học cung cấp cho học viên những kỹ thuật và chiến lược giúp họ viết và trả lời email một cách nhanh chóng và hiệu quả ở nơi làm việc.  Mỗi bài học của English for Emails sẽ đề cập tới một khía cạnh của email, gồm nội dung, cách đăng ký và ngôn ngữ. Hệ thống bài học sẽ bao gồm các chủ đề như sự khác nhau giữa email chính thống và email giản lược, các cách đưa ra lời đề nghị và làm thế nào để trao đổi thông tin.