Oxford University Press - Express Series English for Meetings

Oxford University Press - Express Series English for Meetings

English for Meetings là một phần trong chuỗi Express Series của nhà xuất bản OUP. Đây là một khóa học lý tưởng cho học viên trong việc ứng tuyển, những người muốn nâng cao trình độ giao tiếp bằng tiếng Anh. Khóa học tăng cường này sẽ kéo dài trong 25-30 giờ, vì thế học viên có thể tiến bộ một cách nhanh chóng. English for Emails có thể được sử dụng như một khóa học độc lập, hoặc cùng phối hợp với với những khóa học Tiếng Anh khác.

English for Meetings dạy cho học viên những kỹ năng và ngôn ngữ cần thiết để có thể tự tin tham dự một cuộc họp. Khóa học cũng cung cấp cho học viên những kỹ năng và chiến lược để giao tiếp trong các buổi họp, sử dụng vốn từ ngữ cũng như cách diễn đạt một cách phù hợp.

Mỗi bài học của English for Meetings sẽ đề cập tới một tình huống mà học viên có thể gặp phải trong các buổi gặp gỡ. Khóa học phù hợp với cả những người chủ trì cuộc họp cũng như những người tham dự. English for Meetings cũng sẽ nói tới những chủ đề quan trọng khác xung quanh cuộc họp,