Oxford University Press  - Express Series English for Telephoning

Oxford University Press  - Express Series English for Telephoning

English for Telephoning là một phần trong chuỗi Express Series của nhà xuất bản OUP. Đây là một khóa học lý tưởng cho học viên trong việc ứng tuyển những người muốn nâng cao trình độ giao tiếp bằng tiếng Anh. Khóa học tăng cường này sẽ kéo dài trong 25-30 giờ, vì thế học viên có thể tiến bộ một cách nhanh chóng. English for Socializing có thể được sử dụng như một khóa học độc lập, hoặc cùng phối hợp với những khóa học khác như International Express. Khóa học sẽ dạy học viên về kỹ năng giao tiếp qua điện thoại và huấn luyện họ sắp xếp trình tự của một cuộc trao đổi. Khóa học sẽ tạo nên sự tự tin để giao tiếp hiệu quả khi gọi điện thoại.

Sẽ có 6 bài học về những mảng cụ thể liên quan tới giao tiếp bằng điện thoại, bao gồm đánh vần qua điện thoại, gửi và nhận tin nhắn. Các kỹ năng sẽ trở nên hoàn thiện hơn trong quá trình của khóa học. Các bài tập trong mỗi bài học cho phép học viên xem lại kỹ năng nói chuyện bằng tiếng Anh qua điện thoại, học những cách diễn đạt mới và tập luyện những cấu trúc ngữ pháp cơ bản