– Không gian hào hứng và vui vẻ khi tham gia tiết học.

– Được rèn luyện và tăng cường nhanh chóng các kỹ năng Nghe – Nói – Thực hành và Tin học, đặc biệt Rèn.

– Luyện và tăng cường kỹ năng Thuyết trình và Làm việc nhóm

– Tiết kiệm thời gian cho giáo viên,không phải lưu bài làm mà có thể quan sát trực tiếp trên lớp qua màn hình bảng tương tác để theo dõi và kiểm tra kết quả làm bài của học sinh ngay tại lớp.

– Bài giảng sinh động, tích hợp nhiều công cụ soạn giảng kết hợp kho nội dung số và được truyền tải qua hệ thống thiết bị CNTT hiện đại.

– Giáo viện và học sinh sử dụng bảng tương tác để kết nối, thảo luận, chia sẻ đáp án ngay tại lớp học.

– Học tập nhóm hiệu quả nhờ sử dụng máy tính bảng cùng hệ thống trang thiết bị CNTT hiện đại.

– Giáo viên có thể giao bài tập về nhà cho từng em, từng nhóm và kiểm tra kết quả làm bài trực tuyến.

– Giáo viên có thể chia sẻ bài giảng cho các em học sinh, nhóm học sinh, các giáo viên cùng trường và các giáo viên trường khác.