RAZ-KIDS.COM

Raz-kids.com

Raz-Kids cung cấp hàng trăm sách điện tử tương tác, được chia thành 27 trình độ khó, bao phủ tất cả các chủ đề. Hơn nữa Raz-Kids.com giúp khuyến khích học sinh ở từng trình độ bằng các hoạt động vui chơi, giải đố và trao giải thưởng. Cùng lúc Raz-Kids.com cũng hỗ trợ giáo viên tùy chỉnh các bài tập nhóm, xem báo cáo và theo dõi tiến độ học tập của học sinh.

Tài khoản sinh viên

  • Mang lại cho học sinh tính độc lập & sở hữu cao trong việc học
  • Thúc đẩy học sinh hoàn thành các bài tập đọc hiểu
  • Hỗ trợ các trò chơi vận dụng kiến thức vừa học: Raz Rocket

Tài khoản giáo viên:

  • Quản lý hoạt động & quá trình học của từng học sinh
  • Xây dựng các kế hoạch phân chia bài đọc
  • Điều chỉnh phần bài tập để đạt hiệu quả tối đa