• Khả năng truy cập từ mọi thiết bị, mọi lúc, mọi nơi
  • Cho phép người dùng đọc các tiêu để ngoại tuyến mà không cần tài khoản

– Thư viện số tùy chỉnh hóa :

  + Ứng dụng web – di động

  + Kho lưu trữ nội dung học tập

  + Nội dung tự biên soạn

  + Nội dung được cấp phép

  + Kỹ năng kinh doanh, kỹ năng mềm

  + Kỹ năng kỹ thuật,…

  + Đa phương tiện

– Câu lạc bộ sách

– Phân tích

– Bảng điều khiển