HỘI NGHỊ TẬP HUẤN GIÁO VIÊN TẠI ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Hội nghị tập huấn giáo viên tại Đại Học Cần Thơ

Với mong muốn cung cấp cho đội ngũ cán bộ giáo viên tại Đồng bằng Sông Cửu Long có thêm kiến thức về chương trình giảng dạy theo phương pháp mới ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy; bên cạnh đó nhằm khơi gợi sự sáng tạo của giáo viên và học sinh đồng thời bắt kịp với xu hướng giảng dạy và học tập của quốc tế, Công ty IEG – đại diện chính thức của iGroup tại Việt Nam đã phối hợp cùng với trường Đại học Cần Thơ tổ chức các buổi tập huấn cho giáo viên tại Đồng bằng Sông Cửu Long tại 04 tỉnh thành Đồng Tháp, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liệu.

Tham gia buổi tập huấn có bà Phạm Thị Diễm – Tổng Giám đốc Công ty IEG - đại diên cho tập đoàn iGroup khu vực phía nam; cùng với Ông Sam Loose - CEO của NXB Knowledge Transmission và một số cán bộ chuyên môn để tập huấn các cán bộ, giáo viên tại 4 tỉnh thành Đồng Tháp, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liệu.

Social Learning IEG Cần Thơ