Xác định chất lượng giáo viên là nhân tố quan trọng quyết định chất lượng giáo dục tiếng Anh.

Phòng Đào tạo IEG cùng với đội ngũ giáo viên và chuyên viên cấp cao từ tập đoàn giàu kinh nghiệm, năng lực, tận tâm thiết kế chương trình giảng dạy nhằm:

– Hỗ trợ giáo viên tiếng Anh của các Trường Đại học, Cao đẳng, Viện Đào tạo, Trung tâm nghiên cứu… nâng cao kỹ năng và phương pháp giảng dạy tích hợp trong hệ thống giáo dục Việt Nam.

– Hỗ trợ giáo viên tiếng Anh dạy chuyên ngành của các Trường Đại học, Cao đẳng, Viện Đào tạo, Trung tâm nghiên cứu… nâng cao kỹ năng và phương pháp giảng dạy chuyên ngành trong hệ thống giáo dục Việt Nam.

– Hỗ trợ giáo viên dạy các môn Khoa học và Toán bằng tiếng Anh ở bậc Tiểu học, Trung học.

– Hỗ trợ giáo viên khai thác và sử dụng thành thạo các phần mềm dạy hệ thống online có tích hợp offline.

Chương trình bao gồm: 
• English for Teachers (EFT)
• Chương trình kết hợp với việc hỗ trợ, thảo luận với chuyên viên quốc tế, giáo viên tiếng Anh ở nhiều nước trên thế giới qua diễn đàn, trao đổi, hội thảo trên mạng.