Ứng dụng mô hình learn social trong giảng dạy tiếng anh

"Ứng dụng mô hình learn social trong giảng dạy tiếng anh hiệu quả cho giảng viên tại ĐBSCL"

Hưởng ứng cùng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề  trong cả nước đã đang xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo tiếng anh tăng cường phục vụ cho đối tượng sinh viên, học sinh trong nhà trường, Tập đoàn iGroup phối hợp cùng các trường đại học của đồng bằng sông Cửu Long  tổ chức buổi hội tập huấn : “Ứng dụng công nghệ thông tin và mô hình học tập theo hướng xã hội hóa( Social learning) trong giảng dạy tiếng anh”.

Ông Andy Cowle - ELT Expert in Teacher Training - Chuyên gia đào tạo về Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh cho Giảng viên tại các Trường Đại học và Cao đẳng trên Thế Giới và tại Việt Nam tham gia với vai trò người hướng dẫn chính trong buổi tập huấn.

Chương trình tập huấn: " Ứng dụng Mô hình Learn Social trong Giảng dạy Tiếng Anh hiệu quả cho đội ngũ Giảng viên tại Đồng bằng sông Cửu Long".

Với sự  tham gia của 250 Giảng viên đến từ 04 tỉnh thành của đồng bằng sông Cửu Long theo từng nhóm.