Tiếng anh chuyên ngành

Oxford University Press – English for Career: Finance

English for Career: Finance 1 là khóa học lý tưởng cho những người cần sử dụng tiếng Anh để giao tiếp hiệu quả tại nơi làm việc có liên quan đến lĩnh vực tài chính. Khóa học giúp phát triển vốn từ vựng, ngôn ngữ và kỹ năng mà người học cần sử dụng trong các chuyên ngành có liên quan như: tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, ngân hang, bảo hiểm, kinh doanh và thống kê. Thông tin trong mỗi bài học được cập nhật & có độ chính xác cao, được viết và thẩm định...

Oxford University Press - Express Series English for Meetings

English for Meetings là một phần trong chuỗi Express Series của nhà xuất bản OUP. Đây là một khóa học lý tưởng cho học viên trong việc ứng tuyển, những người muốn nâng cao trình độ giao tiếp bằng tiếng Anh. Khóa học tăng cường này sẽ kéo dài trong 25-30 giờ, vì thế học viên có thể tiến bộ một cách nhanh chóng. English for Emails có thể được sử dụng như một khóa học độc lập, hoặc cùng phối hợp với với những khóa học Tiếng Anh khác. English for Meetings dạy cho học viên những...

Oxford University Press - Express Series English for Emails

English for Email là một phần trong chuỗi khóa học Express Series của nhà xuất bản OUP. Đây là một khóa học lý tưởng cho các học viên trong việc ứng tuyển, những người muốn nâng cao trình độ giao tiếp bằng tiếng Anh. Khóa học tăng cường này sẽ kéo dài trong 25-30 giờ, vì thế học viên có thể tiến bộ một cách nhanh chóng. English for Emails có thể được sử dụng như một khóa học độc lập, hoặc cùng phối hợp với những khóa học Tiếng Anh khác. English for Emails cung cấp cho học...

Oxford University Press - Express Series English for Presentation

Tiếng Anh Thuyết trình là một trong những chương trình học tiếng Anh nổi bật của OUP. Đây là khóa học tiếng Anh lý tưởng cho những người học muốn cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh. Khóa học gồm 30 giờ học, có thể sử dụng như một khóa học độc lập hoặc sử dụng cùng các khóa học khác. Khóa học gồm 6 phần trong đó gồm các kỹ năng & ngôn ngữ liên quan đến các bước thực hiện trong quá trình thuyết trình. Ngoài ra, các chủ đề khác cũng được đề...

Oxford University Press - Express Series English for Negotiating

Lập Tiếng Anh đàm phán là một trong những chương trình học tiếng Anh nổi bật của OUP. Đây là khóa học tiếng Anh lý tưởng cho những người học muốn cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh. Khóa học gồm 30 giờ học, có thể sử dụng như một khóa học độc hoặc sử dụng cùng các khóa học khác. Khóa học gồm 7 phần được sắp xếp hợp lý thông qua các giai đoạn điển hình của một cuộc đàm phán. Mỗi phần tập trung...

Oxford University Press - Express Series English for Socializing

English for Socializing là một phần trong chuỗi Express Series của nhà xuất bản OUP. Đây là một khóa học lý tưởng cho học viên trong việc ứng tuyển, những người muốn nâng cao trình độ giao tiếp bằng tiếng Anh. Khóa học tăng cường này sẽ kéo dài trong 25-30 giờ, vì thế học viên có thể tiến bộ một cách nhanh chóng. English for Socializing có thể được sử dụng như một khóa học độc lập, hoặc cùng phối hợp với với những khóa học Tiếng Anh khác. Những chủ đề hấp dẫn, những vai trò thú...

Oxford English for Career: English for Technology

Là khóa học lý tưởng cho người học cần phải sử dụng tiếng Anh để giao tiếp hiệu quả tại các môi trường liên quan đến lĩnh vực Công nghệ. Khóa học phát triển vốn từ vựng, ngôn ngữ và kỹ năng mà người học cần để trình bày một ý tưởng không chuyên, giải quyết vấn đề và thảo luận các vấn đề về công nghệ mới nhất. Khóa học trình bày các tình huống trong sản xuất, vận chuyển và công nghệ, giúp phát triển các kỹ năng giao tiếp của người học và cung...