Tiếng anh luyện thi

Khoá luyện thi IELTS

Collins Get Ready for IELTS Listening/ Speaking/ Reading/ Writing Collins Get Ready for IELTS Listening/ Speaking/ Reading/ Writing là khóa học hoàn hảo cho học viên trình độ thấp muốn phát triển kĩ năng cần thiết để hoàn thành bài kiểm tra IELTS đạt hiệu quả cao. Khóa học có thời lượng từ 25-30 giờ cho mỗi kỹ năng, đem lại cho học viên những hướng dẫn học cơ bản giúp người học tiếp cận với câu trả lời đầy đủ bằng những mẫu câu sẵn. Collins Get Ready for IELTS...

Khoá luyện thi TOEIC

Collins Skills for TOEIC Test Listening & Reading/Speaking & Writing Collins Skills for TOEIC Test là khóa học luyện thi hai kĩ năng: Listening và Reading/ Speaking và Writing, tập trung vào việc giúp người học nắm và xử lý các kĩ năng tổng hợp trong bài thi TOIEC. Khóa học bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng nhưng tỷ lệ tập trung vào hai kĩ năng chính: Listening và Reading/ Speaking và Writing. Quick Guide: Tổng quan các dạng câu hỏi giúp người học có những thông tin tham...