TIẾNG ANH PHỔ THÔNG

Tiếng anh phổ thông

Chương trình giảng dạy dành cho học sinh cấp phổ thông từ lớp 6-12 và đang ôn thi các khối đại học có thi môn Tiếng Anh. Việc học Tiếng Anh theo phương pháp sư phạm hiện đại ; không chỉ tích hợp phương pháp giảng dạy truyền thống, như các hoạt động trực tuyến, với các hoạt động giao tiếp và một loạt các công cụ đánh giá.

Các bài học tiếng anh xây dựng giáo trình bám sát nội dung chương trình học tiếng anh phổ thông với số tiết học theo đúng chuẩn chương trình. Sẽ có đánh giá kiểm tra sau các bài học.

Số tiết học sẽ được sắp xếp phù hợp theo trình độ của người tham gia học để đạt được hiệu quả tốt nhất.