Ngày 25/09/2020, Cambridge tổ chức lễ ra mắt chính thức giới thiệu bài thi Linguaskill tại Tổng lãnh sự quán Anh – TP. Hồ Chí Minh.

Công ty Cổ phần Thông tin và Giáo dục IEG – đơn vị đại diện chính thức của Cambridge cung cấp bài thi Linguaskills tại khu vực phía Nam Việt Nam.