TẠI SAO CHỌN TỔ CHỨC IEG?

Tổ chức giáo dục IEG - đơn vị đại diện của Microsoft - Cambridge Assessment - Blackboard - Electude và đại diện cho hơn 100 Nhà xuất bản hàng đầu trên thế giới về Sách Điện tử, Cơ sở dữ liệu ngành & chuyên ngành và Tạp Chí Điện tử, cung cấp hệ sinh thái toàn diện về chuyển đổi số, hỗ trợ nhà trường triển khai thành công hoạt động ứng dụng CNTT 4.0 trong đổi mới hoạt động giảng dạy và học tập.

Xem thêm

Sản phẩm - Dịch vụ nổi bật

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Hoạt động đào tạo