Chưa phân loại

Tại sao chọn Tổ chức IEG?

Tổ chức giáo dục IEG - đơn vị đại diện của Microsoft - Cambridge Assessment - Blackboard - Electude và đại diện cho hơn 100 Nhà xuất bản hàng đầu trên thế giới về Sách Điện tử, Cơ sở dữ liệu ngành & chuyên ngành và Tạp Chí Điện tử, cung cấp các hoạt động dịch vụ giáo dục …