TUYỂN DỤNG

Chuyên viên thiết kế Website

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thiết kế layout giao diện website; Cắt html/css từ mẫu thiết kế; Thiết kế banner website; Thực hiện các công việc liên quan đến thiết kế do người quản lý giao. YÊU CẦU CÔNG VIỆC: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm về thiết kế layout web, cắt html/css; Thiết kế, quản …

Chuyên viên đấu thầu – dự án

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lập hồ sơ dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi, tờ trình,…; Phân tích hồ sơ mời thầu để lên phương án dự thầu; Phối hợp với các bộ phận lập hồ sơ dự thầu bao gồm hồ sơ năng lực, dự toán, kỹ thuật, kế hoạch triển khai,… và hoàn thiện hồ sơ thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư; …

Nhân viên triển khai dự án

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Làm việc theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Ban dự án; Triển khai cài đặt hệ thống phần mềm; Giới thiệu, hướng dẫn và hỗ trợ sử dụng phần mềm sau khi triển khai; Kiểm tra phần mềm, đảm bảo chất lượng hệ thống khi triển khai; Hỗ trợ khách …