Hệ thống bài thi Linguaskill

Giới thiệu

Linguaskill là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh trực tuyến của Đại học Cambridge. Bài thi dành cho mọi đối tượng muốn kiểm tra trình độ tiếng Anh của mình bao gồm cả 04 kỹ năng ngôn ngữ là: nghe, nói, đọc và viết. Sau khi hoàn thành bài thi, thí sinh sẽ nhận được chứng chỉ thể hiện trình độ của mình ở từng kỹ năng tham gia thi. Bài thi do Cambridge cung cấp theo khung chuẩn Châu Âu (CEFR).

Cấu trúc bài thi gồm 03 phần thi trong cấu trúc bài thi của Linguaskill. Thí sinh có thể lựa chọn thi một phần, hai phần hoặc tất cả các phần thi:

Tại sao chọn bài thi Linguaskill?

  • Kết quả bài thi chuẩn xác và đáng tin cậy: Bài thi đã được thử nghiệm bởi các chuyên gia từ hơn 50 quốc gia với hơn 40 ngôn ngữ khác nhau để bảo đảm kết quả là chuẩn xác và đáng tin cậy.
  • Quản lý dễ dàng: Bài thi có thể tổ chức thi tại địa điểm yêu cầu vào tại bất kỳ thời điểm nào.
  • Kết quả nhanh chóng: Các kết quả của bài thi được công bố ngay sau khi thi đối với phần thi Nghe hiểu và Đọc hiểu và trong vòng 48 giờ cho tất cả các kỹ năng. Bảng báo cáo bài thi được tạo tự động trực tiếp từ máy tính.
  • Báo cáo kết quả chuyên sâu: Thí sinh nhận được kết quả thi theo thang điểm Cambridge English Scale cho từng kỹ năng, giúp người học ra quyết định chính xác và so sánh kết quả với các bài thi khác. Bài thi theo khung chuẩn Châu Âu (CEFR) nên có thể thay thế các chứng chỉ để đánh giá năng lực theo khung chuẩn Châu Âu và có giá trị vĩnh viễn.
Các dạng bài thi Linguaskill

 

Khung tham chiếu điểm thi theo khung chuẩn CEFR

 

Kết quả bài thi (Cá nhân)

 

Kết quả bài thi (Theo nhóm)