CSDL điện tử JGate

Giới thiệu

J-Gate được ra mắt vào năm 2001 bởi Informatics India Limited, là cơ sở dữ liệu và cổng kết nối toàn diện nhất để truy cập thông tin nghiên cứu toàn cầu, cung cấp khả năng truy cập liên tục vào hàng triệu bài báo trên tạp chí. Với nền tảng tạp chí điện tử lớn nhất hiện nay, J-Gate bao gồm nhiều lĩnh vực chủ đề từ tất cả các lĩnh vực như: Khoa học nông nghiệp & sinh học, Nghệ thuật & nhân văn, Khoa học cơ bản, Khoa học y sinh, Kỹ thuật & Công nghệ, Khoa học xã hội & quản lý:

  • +58.000 Tạp chí được xếp hạng;
  • +28.000 Tạp chí truy cập mở;
  • +70.000.000 Bài báo được xếp hạng;
  • +20.000.000 Bài báo toàn văn;
  • +13.000 Nhà xuất bản từ 135 quốc gia.

 

Lợi ích khi sử dụng J-Gate

 

Previous Post Electude E-Learning