Microsoft 365 Apps for Business

Microsoft 365 Apps for Business

(Tên cũ là Office 365 Business)

Bao gồm các ứng dụng Office

Tích hợp các dịch vụ

Tính năng chi tiết

Không bao gồm email doanh nghiệp

Các phiên bản của Word, Excel, OneNote và PowerPoint trên web

Các phiên bản luôn cập nhật của Word, Excel, PowerPoint và OneNote dành cho iOS và Android

Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office ở PC hoặc máy Mac: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, (Access và Publisher chỉ dành cho PC)

Mỗi người dùng có thể sử dụng một giấy phép cho 5 điện thoại, 5 máy tính bảng và 5 PC hoặc máy Mac 1TB dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp trên OneDrive

Số lượng người dùng tối đa: 300 USERS

Hỗ trợ qua điện thoại, web 24/7

Được cấp phép cho mục đích sử dụng thương mại

OneNote: Tiếp cận các tính năng bổ sung của OneNote (các tính năng sẽ khác nhau)