Microsoft 365 Business Basic

Microsoft 365 Business Basic

Bao gồm các ứng dụng Office

(Chỉ các phiên bản trên web và dành cho thiết bị di động của Word, Excel và PowerPoint)

Tích hợp các dịch vụ

Tính năng chi tiết

Lưu trữ email với hộp thư 50GB và địa chỉ tên miền tùy chỉnh

Các phiên bản Outlook, Word, Excel, OneNote, PowerPoint web

Các phiên bản luôn cập nhật của Outlook, Word, Excel, PowerPoint và OneNote dành cho iOS và Android

Không bao gồm phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office cho cả PC và máy Mac

Mỗi người dùng có thể sử dụng một giấy phép cho 5 điện thoại, 5 máy tính bảng và 5 PC hoặc máy Mac 1TB dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp trên OneDrive

Số lượng người dùng tối đa: 300 USERS

Hỗ trợ qua điện thoại và web 24/7

Được cấp phép cho mục đích sử dụng thương mại

Mạng nội bộ công ty và nhóm với SharePoint

Các cuộc họp trực tuyến và họp video cho tối đa 250 người

Quản lý tác vụ và kế hoạch nhóm với Microsoft Planner

Trung tâm cộng tác và làm việc nhóm, giúp kết nối nhóm với Microsoft Teams