Microsoft 365 Business Standard

Microsoft 365 Business Standard

(Tên cũ là Office 365 Business Premium)

Bao gồm các ứng dụng Office

Tích hợp các dịch vụ

Tính năng chi tiết

Lưu trữ email với hộp thư 50GB và địa chỉ tên miền tùy chỉnh

Các phiên bản Outlook, Word, Excel, OneNote, PowerPoint web

Các phiên bản luôn cập nhật của Outlook, Word, Excel, PowerPoint và OneNote dành cho iOS và Android

Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office ở PC hoặc máy Mac: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, (Access và Publisher chỉ dành cho PC)

Mỗi người dùng có thể sử dụng một giấy phép cho 5 điện thoại, 5 máy tính bảng và 5 PC hoặc máy Mac 1TB dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp trên OneDrive

Số lượng người dùng tối đa: 300 USERS

Hỗ trợ qua điện thoại và web 24/7

Được cấp phép cho mục đích sử dụng thương mại

OneNote: Tiếp cận các tính năng bổ sung của OneNote (các tính năng sẽ khác nhau)

Mạng nội bộ công ty và nhóm với SharePoint

Các cuộc họp trực tuyến và họp video cho tối đa 250 người

Quản lý tác vụ và kế hoạch nhóm với Microsoft Planner

Trung tâm cộng tác và làm việc nhóm, giúp kết nối nhóm với Microsoft Teams

Quản lý lịch trình, lên lịch hẹn, chia sẻ lịch với khách hàng bằng Microsoft Bookings

Nuôi dưỡng mối quan hệ với khách hàng bằng Outlook Customer Manage