WDL – CSDL luận văn, luận án điện tử

Giới thiệu

World Dissertation Library (WDL) là một trong những bộ sưu tập lớn nhất các luận văn có nội dung đáng tin cậy nhất và có thẩm quyền nhất. WDL là một cơ sở dữ liệu học thuật chất lượng cao chuyên về các luận văn, luận án và bài báo học thuật.

  • +1,500,000 Luận văn & Luận án được công nhận.
  • 100% luận văn Toàn Văn có thể tải xuống với mọi nền tảng dưới dạng .pdf.
  • 2,000 tổ chức giáo dục trên khắp thế giới.
  • +150 quốc gia và khu vực.

 

Top 10 quốc gia góp phần xây dựng kho dữ liệu học thuật WDL (Tính đến năm 2020)

 

Tính năng nội trội